Lokale regler - Halsted Kloster Golfklub

1. Markeringer.

Hvide markeringer:        Out of bounds.
Røde/Gule markeringer:   Strafområder.
Blå markeringer:   Areal under reparation.
Grøn top:   Område med spilleforbud.
     

Markeringerne kan være pæle, plader eller spraymaling.

2. Out of Bounds.
En bold, der kommer til at ligge stille på den anden side af det langsgående strafområde på hullerne 1, 6, 8 og 9, er out of bounds, selvom den kommer til at ligge stille på en anden del af banen.

3. Unormale baneforhold (ikke-flytbare forhindringer).
Alle træer med støttepæle og/eller beskyttelsesplastic og eller blåt bånd samt alle bænke, skilte,
afstandsmarkeringer og affaldsbeholdere på banen behandles som ikke-flytbare forhindringer, hvorfra lempelse uden straf tillades efter Regel 16.1.
Lempelse må ikke tages efter Regel 15.2.

4. Sprinklere.
Lempelse for gene fra en sprinkler tages efter Regel 16.1, med en ekstra mulighed for lempelse, når sprinkleren er tæt på greenen og på spillelinjen: For en bold i det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller kortere, må spilleren også tage lempelse efter Regel 16.1b, hvis en sprinkler er på en rimelig spillelinje og inden for to køllelængder fra greenen og fra bolden.

5. Provisorisk bold for bold i strafområde
Hvis en spiller ved spil mod greenen på Hul 6 ikke ved, om bolden er i strafområdet, må spilleren spille en provisorisk bold efter en af de 3 lempelsesmuligheder for et strafområde i Regel 17.1d. Når det skal afgøres, om den provisoriske bold bliver bolden i spil som normalt efter Regel 18.3:

  • hvis den oprindelige bold findes uden for strafområdet, skal der fortsættes med denne.
  • hvis den oprindelige bold findes i strafområdet inden for 3 minutter – så kan spilleren vælge enten at spille den oprindelige bold, som  den ligger, eller fortsætte med den provisoriske bold.
  • hvis den oprindelige bold ikke findes inden for 3 minutter, eller det er blevet en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er i strafområdet – så skal spilleren fortsætte med den provisoriske.

Straf for overtrædelse af lokalregler: Den generelle straf (Hulspil: Tab af hul. Slagspil: 2 strafslag).

6. Drop bold på fairway ved bold out of bounds eller mistet.
Når en bold er out of bounds eller mistet, må spilleren med 2 strafslag efter Standard lokalregel E-5 (se
opslag i klubhus) droppe en bold indtil 2 køllelængder inde på hullets fairway, ikke nærmere hullet, end
hvor bolden krydsede OB grænsen eller skønnes mistet.
(Fairway er græs i det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, inkl. hullets tee områder.)

Denne lokalregel er kun gældende for almindeligt handicapspil.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med denne lokalregel: Generel straf efter Regel
14.7a.

Godkendt af DGU august 2022.

Anden information:

Flyttes en pæl, skal den genplaceres nøjagtig, som den stod.

Gule markeringer i fairway:   150 m til forkant af green
Røde markeringer i fairway:   100 m til forkant af green
Blå markeringer i fairway:   50 m til forkant af green

 

Eventuelle ændringer af eller tilføjelse til disse lokalregler vil fremgå af opslag på opslagstavlen samt tilgå medlemmerne gennem klubbens Nyhedsbrev.
 

 

 

KONTAKTOPLYSNINGER

Halsted Kloster Golfklub Maribovej 252 Halsted 4900 Nakskov
Mobil 21 20 62 42
E-mail: info@halstedklostergolfklub.dk
Bankkonto: reg.nr. 6520 kontonr. 4143255.
Mobilpay 82533

Sekretariatet vil i perioden  28. marts til 31 oktober være fast åbnet mandag - fredag minimum fra kl. 9.00 - 14.00, men kan i perioder være åbnet yderligere.
Week end, vil sekretariat og shop være åben mellem kl. 9.00 og 12.00


Udenfor åbningstiderne kan der 
indtales besked på telefonsvarer eller sendes e-mail.