TURNERINGSBESTEMMELSER 2022

Disse turneringsbestemmelser finder anvendelse, hvor der ikke ved opslag, forinden en match spilles, er givet særlige regler for den pågældende match.

1. DELTAGERE:
Alle aktive medlemmer af Halsted Kloster Golfklub
Aktive medlemmer fra andre klubber vil normalt kunne deltage mod betaling af såvel turneringsfee som greenfee.

2. TURNERINGSFEE:
Medlemmer af Halsted Kloster Golfklub Halsted er turneringsfee, såfremt ikke andet er angivet kr. 100.
Medlemmer fra klubber med greenfeeaftale kr. 250, inkl. greenfee.
Medlemmer fra klubber uden greenfeeaftale kr. 400, inkl. greenfee.

3. TILMELDING:
Kan foregå via Golfbox.dk mindst 10 dage før matchen.
Tilmeldingsfrist er normalt 4 dage før matchen kl. 16.00.

4. STARTLISTE:
Kan ses på Golfbox.dk eller på opslagstavlen dagenn før matchen senest kl. 20.00.
Starttid samt starthul vil fremgå heraf.

5. STARTTID:
En spiller skal være klar på teestedet senest 5 minutter før det tidspunkt, der fremgår af startlisten.

6. SCOREKORT:
Udleveres på sekretariatet mod betaling af turneringsfee senest 60 minutter før starttid.

7. AFBUD:
Skal meddeles turneringslederen hurtigst muligt. En tilmeldt spiller hæfter for turneringsfee.

8. RÆKKER OG TILDELTE SLAG:
Der spilles normalt i lige store HCP-rækker ellers i
A-rækken med 0-16 slagspiller, hvis ikke andet er angivet, slagspil fra gult/rødt tee sted.
B-rækken med 17–26 slagspiller, hvis ikke andet er angivet, stableford fra gult/rødt teested.
C-rækken med 27-56 slagspiller, hvis ikke andet er angivet, stableford fra gult/rødt teested.
Der skal være mindst 8 deltagere i en række ellers overføres spillerne til nærmeste højere række.

9. TEESTEDER:
Der spilles normalt fra gul tee for herrer og rød tee for damer. 

10. AFGØRELSE AF RESULTAT:
Ved lige resultat afgøres turneringen efter følgende retningslinjer:

Ved gunstart eller ved start både på 1. og 10. hul afgøres placeringen i stablefordturneringer på de ni lige huller. Herefter sidste 6, 3, 1 lige huller/hul. Hvis stadig lige - så lodtrækning.

I slagspilsturneringer afgøres placeringen ligeledes på banens ni lige huller. Herefter sidste 6, 3, l lige huller/hul, fratrukket hhv. 1/2, 1/3, 1,6 og 1/18 af antal tildelte slag beregnet med én decimal. Hvis stadig lige - så lodtrækning.

Ved turneringer med start på 1. hul vinder bedst på banens sidste 9 huller. Herefter 6, 3, 1 sidste huller/hul. Hvis stadig lige
- så lodtrækning.

Ved hulspil med lige resultat er der sudden death play off på de i matchpropositionernes angivne huller ved lige resultat.

11. PRÆMIER:
Normalt vil der være præmie for hver påbegyndt 8. deltager.

12. TURNERINGS-KOMITEEN
Udgøres af turneringsudvalget. Alle afgørelser afgøres af turnerings-komiteen.

KONTAKTOPLYSNINGER

Halsted Kloster Golfklub Maribovej 252 Halsted 4900 Nakskov
Mobil 21 20 62 42
E-mail: info@halstedklostergolfklub.dk
Bankkonto: reg.nr. 6520 kontonr. 4143255.
Mobilpay 82533

Sekretariatet vil i perioden  28. marts til 31 oktober være fast åbnet mandag - fredag minimum fra kl. 9.00 - 14.00, men kan i perioder være åbnet yderligere.
Week end, vil sekretariat og shop være åben mellem kl. 9.00 og 12.00


Udenfor åbningstiderne kan der 
indtales besked på telefonsvarer eller sendes e-mail.