BESTYRELSEN I SENIORKLUBBEN    Formand
Anne-Grethe Laursen
Mobil: 22 10 72 20
E-mail:
gammelkjaer@gmail.com
 
 
Næstformand
Bjarne Petersen
mobil: 40 22 62 34
E-mail:
bjop@youseepost.dk
 
Kasserer
Jens Høyer
Mobil: 23 25 73 06
E-mail: 
strandvej05@gmail.com
 
Sekretær
Anne Lise Ibsen
Mobil: 29 36 21 59
E-mail:
pealibsen@hotmail.com
 
Medlem
Lissi Håkansson
Mobil: 42 18 18 95
E-mail:
ibhak15@gmail.com
  Medlem
Elisabeth Bruun
Mobil: 26 66 78 44
E-mail: bettemarie.eh@gmail.com
  Medlem
Poul Jensen
Mobil: 21 45 05 99 
E-mail:
lechart@youmail.dk
  Suppleant
Kirsten Christiansen
Mobil: 24 47 66 02
E-mail:
kidc@outlook.
Suppleant
James Tofte Nielsen
Mobil: 40 26 88 48
E-mail:
jani.privat@aotlook.dk