Bestyrelsen i Halsted Kloster Golfklub

     
Formand
Kate Hjort Jensen
Mobil: 29 65 10 64
Email:katehjort31@gmail.com
Kasserer
Bente Clausen
Mobil: 28 94 47 48
Email:
kasserer@halstedklostergolfklub.dk 
Bestyrelsesmedlem
Lars Agergaard

Mobil: 21 61 60 00
Email:
lazzaz@gmail.com

 
       
       
Sekretær
Mogens Kopytko
Mobil: 23 88 07 10
Email:
Mogenskopytko@gmail.com
Bestyrelsesmedlem
Vivi Opstrup
Mobil: 29271494
Email:
vivi_mogens@opstrup.org

Bestyrelsesmedlem
Flemming Hansen
Mobil: 61357146
Email:  
jogfh@hotmail.com
 
       
Baneudvalgsformand
Michael Hedegart
Mobil: 91862293
Email:
Hedegart.Michael@gmail.com