KONTINGENT

 

Kategori

Beløb pr. rate

I alt pr. år

Bemærkninger

Mini-putter (0 - 12 år)

225,-

675,-

 

Junior (13 - 18 år)

525,-

1575,-

 

Ungsenior (19 - 25 år)

1100,-

3300,-

 

Senior (26 - år)

2200,-

6600,-

 

Flexmedlem (1 rate 1. feb.)

1750,-

1750,-

Inkl. 3 stk. Greenfee 

Firmamedlem (pr. pers.)

2200,-

6600,-

Firmamedlemsskab: Der sættes ekstra fokus på vores firmamedlemsskab, hvor alle sponsorer kan vælge et firmasponsorship, hvor kontingentet kr. 6.600 tillægges det indgåede sponsorship på en navngiven person.

Pensionist

1800,-

5400,-

Gruppen er lukket pr. 1.1.2008. Nuværende pensionistmedlemmer fortsætter som hidtil, men fremover vil nye pensionister forblive almindelige seniormedlemmer.

Long distance (20 min)* se note

1300,-

3900,-

*Long distance (Bopæl uden for Lolland kommune) kan deles mellem op til 3
personer, HKG er sekundær klub.

Senior Long distance * se note

1300,-

3900,-

*Senior long distance (Bopæl uden for Lolland Kommune) kan deles mellem op til 3
personer, HKG er hjemklub.

Passiv

200,-

600,-

 

Passiv - par 3 bane

500,-

1500,-

Passive medlemmer kan indmelde sig som par 3 bane medlemmer. Det giver fri ret til at bruge træningsfaciliteterne og spille på par3 banen.

Prøvemedlemskab

 

995,-

GRATIS - bærbag og køller til dit ejerskab ved fortsat medlemsskab. Prøvemedlemskab har 2 mdrs. varighed og kr. 995 betales kontant ved indmeldelse.

Hvis du ønsker at fortsætte i klubben betaler du det første år kun 400 kr. Pr. Måned november måned med

 

Skab - el

180,-

540,-

 

Skab stort

160,-

 480,-  

Skab lille 

80,-

240,-

 

Boldgebyr: Alle kategorier tillægges boldgebyr på 100 kr. pr. rate og for flexmedlemmer 300 kr. for året.

Nye medlemmer: Indmeldelse af nye medlemmer som har spillet golf og har DGU kort skal betales forholdsmæssigt med kr. 660 kr. måned fra februar til november. Ordningen er kun gældende for nye medlemmer som ikke tidligere har været medlem. Samme regel er gældende hvis man overgår fra Flexmedlemsskab - uden refusion af betalt flexkontingent.

Definition: Long distance (Bopæl uden for Lolland Kommune) har medlemskab i anden klub + Halsted Kloster som sekundær klub - tre rater. Senior+ 100 er kun medlem i Halsted Kloster Golfklub - tre rater

Sommerferiegolf: (registreres ikke som medlemmer): Spil golf i en uge for DGU-medlemmer - kr. 900. Kan ikke kombineres med andre rabatordninger og kan kun erhverves to gange på en sæson.

Betaling: Gratis via PBS, men der er også mulighed for at indbetale kontant eller via bankoverførsel mod et administration gebyr på 100kr.

Definitioner og forklaringer: Boldgebyr: Alle kategorier tillægges boldgebyr på kr. 300 årligt med undtagelse af nye medlemmer, passive medlemmer og gruppemedlemmer, som har specialregel. Nye medlemmer: Indmeldelse af nye medlemmer som har spillet golf og har DGU kort skal betales forholdsmæssigt med kr. 660 kr. måned fra februar til og med november. Ordningen er kun gældende for nye medlemmer som ikke tidligere har været medlem. Samme regel er gældende hvis man overgår fra Flexmedlemskab - uden refusion af betalt flexkontingent. Definition: Long distance har medlemskab i anden klub + Halsted Kloster som sekundær klub - tre rater. Senior Long distance er kun medlem i Halsted Kloster Golfklub - tre rater Prøvemedlemmer: Vi hjælper dig godt i gang via vores trænerteam, teoriundervisning, 4 individuelle træningslektioner med klubbens PRO-træner, frit spil på par 3 banen og frit lån af nyt udstyr til ejerskab ved indmeldelse efter prøvemedlemsskab. Udstyret skal leveres tilbage til klubben, hvis du ikke fortsætter som fuldt medlem i min. 1 år. (tre rater) Vi går i udgangspunktet ud fra at du ønsker at fortsætte efter begynderperioden – i modsat fald skal du meddele dette til sekretariatet eller trænerteamet så du ikke bliver fejlopkrævet.

KONTAKTOPLYSNINGER

Halsted Kloster Golfklub Maribovej 252 Halsted 4900 Nakskov
Mobil 21 20 62 42
E-mail: info@halstedklostergolfklub.dk
Bankkonto: reg.nr. 6520 kontonr. 4143255.
Mobilpay 82533

Sekretariatet vil i perioden  28. marts til 31 oktober være fast åbnet mandag - fredag minimum fra kl. 9.00 - 14.00, men kan i perioder være åbnet yderligere.
Week end, vil sekretariat og shop være åben mellem kl. 9.00 og 12.00


Udenfor åbningstiderne kan der 
indtales besked på telefonsvarer eller sendes e-mail.